Hos oss kan du ansöka om du befinner dig i ekonomisk utsatthet.
Vi kan hjälpa till med mat, kläder och aktiviteter.
Alla som ansöker hos oss genomgår en kontroll så att hjälpen går till de som verkligen behöver. För tillfället är vår hjälp riktad till barnfamiljer men vi kommer i framtiden att försöka utveckla fler målgrupper som kan ta del av våra medel.

Genom att lämna din information samtycker du till att Insamlingsstiftelsen Bättre Göteborg, i egenskap av personuppgiftsansvarig, registrerar och behandlar dina personuppgifter med ändamålet att utföra de uppdrag som begärts men också att informera om kommande möjligheter. Du har rätt att skriftligen begära information om de personuppgifter som berör dig. Begäran ska ställas till Bättre Göteborg, info@battregoteborg.se.