Bättre Göteborg började som en fråga på sociala medier vintern 2014.

Linn Mellgård ställde frågan om någon var intresserad att hjälpa familjer kring jul i ett projekt som kallas Basket Brigade. Hon var intresserad av att ta konceptet som fungerat i andra städer till Göteborg. Intresset var lite ljummet men Philip Lindberg svarade på hennes förfrågan och de träffades för ett möte.

I början drevs det alltså under namnet Basket Brigade. De samlade in pengar via sociala medier och fick ihop både matkassar och volontärer. Behövande familjer ansökte men också via olika nätverk och kvinnojourer. Efter att de delat ut ett 70-tal matkassar beslöt de att fortsätta arbetet. De insåg att det är något som behövs året runt och att de socio-ekonomiska skillnaderna i staden var större än de trodde. Julen 2015 delades också matkassar ut med hjälp av volontärer.

Idén att starta en insamlingsstiftelse tog form och i februari 2016 bildades Insamlingsstiftelsen Bättre Göteborg. Under året knöts kontakter med sponsorer och företag för att tillsammans med privata donationer, hjälpa människor lokalt.

Det här året började stiftelsen hjälpa familjer året runt med mat, kläder och aktiviteter.

Lokala fotboll och ishockeyklubbar skänkte biljetter och familjer fick hjälp med nöjesparks och  andra upplevelsebesök.

Under 2017 ökade ansökningarna och behovet av resurser för stiftelsen ökade och Caroline Lindberg, Birgitta Modd och Magdalena Bremmers anslöt sig vilket var väldigt tacksamt för att sprida arbetsfördelningen.

Nu fanns också möjligheten att hjälpa till mer aktivt i Bergsjön med projekten där.

2018 lyckades vi få med Jasmin Samadi samt Anna Andersson och vi letar ständigt efter människor som vill engagera sig för att göra Göteborg till en bättre stad.