Kategorier
Besiktning

Entreprenadbesiktningar – Vägen till en sund fastighet

När det kommer till fastigheter finns det ingen utväg från ansvar och underhåll. Som fastighetsägare eller byggherre i Göteborg är det nödvändigt att följa strikta regler och hålla fastighetens skick i bästa möjliga form. Att låta en fastighet förfalla är varken hållbart eller rättvist gentemot de som bor eller arbetar där. Därför är entreprenadbesiktningar i Göteborg en avgörande del av fastighetsägande, och de ger dig insikter om eventuella åtgärder som krävs för att bibehålla fastighetens kvalitet.

Innan du kan göra några förbättringar eller underhållsåtgärder på din fastighet måste du ha en klar bild av dess nuvarande skick. Det är här en entreprenadbesiktningsman i Göteborg kommer in i bilden. Genom att genomföra regelbundna besiktningar får du insikt i eventuella brister och problem som behöver åtgärdas. Detta kan inkludera allt från renovering av badrum till stamspolning eller reparation av trappan i trapphuset.

Två väsentliga skäl för entreprenadbesiktningar

Utöver det uppenbara behovet av att kontrollera fastighetens skick finns det två viktiga skäl att ta hänsyn till när det gäller entreprenadbesiktningar.

  • Kontraktsenlig Underhåll: Som byggherre är du oftast bunden av avtal som kräver att du upprätthåller en viss standard för fastigheten. Dessa avtal innehåller vanligtvis tydliga föreskrifter om underhåll och granskning. Under en entreprenadbesiktning i Göteborg kommer din fastighet att granskas i enlighet med dessa kontrakt, och eventuella avvikelser kommer att identifieras och kräva åtgärd.
  • Följande av Branschregler: Förutom kontraktsenliga krav kommer entreprenadbesiktningar också att bedöma hur du följer de allmänna branschreglerna. Detta är oerhört viktigt eftersom det innebär att du inte kan komma undan genom att enbart följa det som är skrivet i ditt kontrakt. Genom att hålla dig till branschstandarder visar du att du är engagerad i att upprätthålla fastighetens kvalitet och säkerhet.