Stiftelsens ändamål är att göra Göteborg till en bättre stad på olika plan. Detta gör vi bland annat genom att hjälpa ekonomiskt utsatta, framförallt barnfamiljer, i Göteborg.

För att uppnå vårt mål, att göra Göteborg till en bättre stad, driver vi olika typer av projekt. Vårt arbete innefattar bland annat att bidra med matkassar vid högtidshelger, medverka till aktiviteter för att minska stress, öka samhörigheten mellan människor/familjer och skapa en positiv utveckling för samhället i sin helhet. Detta görs möjligt genom att företag samt privatpersoner skänker ekonomiska bidrag.

Genom att stötta vår verksamhet bidrar du till att människor i vår stad, som lever i ekonomisk utsatthet, får stöd med mat, kläder och aktiviteter. Stiftelsen drivs med tanken att ha låga kostnader, så att så mycket som möjligt kan gå till de som behöver det bäst.
Vi som arbetar gör det helt ideellt.